In de 17de eeuw werd de cacaodrank enorm populair aan de koninklijke hoven.
De Kerk wist echter niet of deze lekkernij al dan niet tijdens de vasten kon gedronken worden.
Het eerste chocoladehuis werd geopend in 1657 te Londen door een Fransman. Deze drank was toen enkel voor de burgerij betaalbaar.
Sommigen maakten de vergelijking met het drinken van geld, door de hoge prijs van dit lekkere drankje.
Bovendien werd cacao gebruikt als betaalmiddel in o.a. Nicaragua.
Chocolade werd in de Verenigde Staten geÔntroduceerd door John Hanan in 1765. Hij bracht cacaobonen van India naar Dorchester, Massachusetts, om samen met Dr. James Baker de smaak te verfijnen. De eerste chocoladefabriek werd opgericht.
©2001 Unety